Taiji team members


Diliana Durkajová (Leader)
 

Ivo Pospíšil
 

Róbert Durkaj
 

Jozef Janec
 

Ľubomír Alezár
 

Michal Hlaváč
 

Andrea Ošková